Диференціація навчання

 

Відомо, що здібні учні потребують нестандартних підходів до їх навчання, диференціації, індивідуалізації роботи з ними. Індивідуалізація освіти, її орієнтація на індивідуальність учня вимагають, щоб навчання було диференційованим і враховувало потреби не лише сильних учнів, а й тих, кому окремі предмети даються важко. Тобто, диференціація навчання є передумовою надання шансу кожному учневі, з різними здібностями та інтересами.

 

Види диференціації, які практикуються в Козівській гімназії ім. В. Герети.

 
І. Диференціація за темпами засвоєння навчального матеріалу
Підхід:

поділ паралелі на три групи:

     група А – швидкого темпу засвоєння навчального матеріалу;

     група В – середнього;

      група ­С – повільного.
Предмети: українська мова, іноземна мова.
 
ІІ. Рівнева диференціація
Підхід:

поділ паралелі на три рівні:

     група А – підвищений з елементами поглибленого рівня;

     група В – підвищений рівень;

      група С – базовий рівень.
Предмети: математика. 
 
ІІІ. Профільна диференціація
Підхід: поділ учнів (починаючи з 6 гімназійного класу) на гуманітарний напрямок та природничо – математичний.
Результати:

1. Позитивний вплив на мотивацію навчання та розвиток особистості (кожен учень має змогу працювати у властивому для нього темпі та на вибраному рівні засвоювати навчальний матеріал).

2. Підвищення результативності навчання

Ефективність диференціації за темпами та за рівнями засвоєння навчального матеріалу:

1.  Визначена чітка система цілей навчання.

2.  Встановлено вихідний стан навчальних можливостей учня, виділяються типологічні групи.

3.  Конструюється навчальний цикл, створюються програми впливів з урахуванням перехідних станів кожної типологічної групи.

4.  Реалізація запланованих завдань.

Висновок:

         Таким чином, уся діяльність нашого закладу спрямована на вирішення проблемного питання: "Система роботи гімназії по самореалізації творчої особистості”. Нова, демократична особистісно-орієнтована модель управління гімназією, інноваційні освітні технології дають бажані результати.

 

close